НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХОЛБОО

2013-11-16

САЙН ТУРШЛАГА

Блогоороо дамжуулан танай байгууллагын сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх боломжийг бид олгож байна. Admin-тай холбогдох хаяг thomasgan38@yahoo.com, adia_0204@yahoo.com. Та бүхнийг хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.


САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ДЭМЖИГЧ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ  22 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  “ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН НЭЭЛТТЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГ “ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ

2013.11.15

   ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗОРИЛГО:

·         Сайн засаглал гэж юу вэ? Цэцэрлэгийн түвшинд хэрхэн ойлгох вэ?

·         Мэдээллийн нээлттэй ил тод байдал гэж юу вэ? Хэнд хэрэгтэй вэ?

·         Оролцоонд суурилах гэж юу вэ? Ямар ач холбогдолтой вэ? зэрэг сэдвээр энгийн хялбаршуулсан хэлбэрээр лекц зохион байгуулж эцэг эхчүүдэд ойлгуулах.

·         Мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хэрэглэгчдэд  хүртээмжтэй, үнэн зөв, энгийн ойлгомжтой зураг, схем, даиграмм г. м хэлбэрээр хэрхэн илэрхийлж болох тухай сайн туршлагаа хуваалцах, идэвхитэй оролцооны аргыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Оролцогчдын  хүрээ:

·         Цэцэрлэгийн  багш, ажилчид " хүн

·         13 бүлгийн эцэг эхийн төлөөлөл хүн

·         НБГ- ын  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  хэлтсээс 3 хүн Хэлтсийн дарга  Х. Чинтогтох, СӨБ-ын мэргэжилтэн З. Болормаа,  санхүүгийн  мэргэжилтэн Нямдорж

·         БЗД-ийн  Боловсролын хэлтсээс-3 хүн Хэлтсийн дарга  Ө. Алдармаа, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Ц. Энхтуяа, Санхүү хариуцсан мэргэжилтэн  Одхүү

·         БЗД-ийн  төрийн сангийн хэлтсээс-2 хүн төсвийн  мэргэжилтэн Цацрал, Золоо

·          “Үйлчилгээгээ өөрсдөө хяная” төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын    төлөөлөл  - 3 хүн Азийн сангийн хөтөлбөрийн ажилтан Д.Даваадамдин, МОНЭС –гийн гүйцэтгэх захирал Эрдэнэчимэг,төслийн зохицуулагч Даваанамжил 

·         ЯХИС- гийн төслийн зохицуулагч Отгончимэг  

·         “Өсвөр үе” НӨҮГ –ын менежер Хулан , нягтлан бодогч   Цэцэгсүрэн,

·         Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн зарим цэцэрлэгийн  эрхлэгч,

·         БЗД-ийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нар нийт 150 орчим хүн хамрагдлаа. 

 Үзүүлэх ажлыг 3 ангиллаар зохион байгуулав. Үүнд:

1.    Цэцэрлэгийн багш ажилчдад

C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image002.        C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image004

2.    Цэцэрлэгийн эцэг эхийн төлөөлөл,Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн   зарим цэцэрлэгийн  эрхлэгч нарт

C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image006       C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image008                                                

3.    БЗД-ийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт

       

             “Оролцоонд суурилсан нээллтэй цэцэрлэг” аян 2013 оны 11сарын 5-аас 12 сарын 5  хүртэл үргэлжилж, аяны хүрээнд  www.kids22.mn  вэб хуудасны баяр, Нээлттэй  төсөвтэй цэцэрлэг “Шилэн данс” өдөрлөг,  Мэдээллийн самбарын шинэчлэл - сайн засаглалыг дэмжигч цэцэрлэг- үзүүлэх ажил, Эрүүл хүнс өдөрлөг, сургалтын орчинд эцэг C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image012эхийн  оролцоо, Эрүүл аюулгүй орчинд эцэг эхийн оролцоC:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image014о зэрэг ажлууд хийгдлээ. Энэ аяны хүрээнд  зохион байгуулж байгаа эдгээр ажлуудын хамгийн чухал  нь цэцэрлэгийн сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх ажил юм.

              Дээрх ажлуудыг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд  Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц. Цэвэлмаа “ Сайн засаглалыг дэмжигч –оролцоонд суурилсан нээлттэй цэцэрлэг “,  мэдээллийн ил тод байдал сэдвээр илтгэл тавьж уг мэдээллээр тэдний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоо хамгийн чухлыг томъёолов.

Үзүүлэх ажлын зохион байгуулалт, арга хэлбэр нь тус цэцэрлэгийн менежментийн онцлогийг харуулсан болно.

           C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image016    

              Сайн туршлагыг дэлгэрүүлэхдээ оролцооны арга дээр тулгуурлан үзүүлэх ажилд оролцогчдыг өөрсдөөр нь мэдээллийг цуглуулуулж,  бусдад нь тухайн мэдээллийг солилцуулсан нь  сонирхол татсан идэвхитэй үйл ажиллагаа болж чадлаа.    

              Эцэг эхийн оролцоог идэвхижүүлэхэд мэдээллийн ил тод байдлыг бүрдүүлсэн орчин хамгийн чухал нь юм. Энэ ч  утгаараа мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан 4 төрлөөр мэдээллийг цэцэрлэгийн гарын авлага, орчны мэдээллийн самбар, бүлгийн мэдээллийн самбар, багш ажилчдтай хийх фокус  бүлгийн ярилцлага, веб сайт зэргээс цуглуулж , боловсруулах даалгавруудыг гүйцэтгэсэн нь мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хэрэглэгчдэд эцэг эхчүүдэд  хүртээмжтэй, үнэн зөв, энгийн ойлгомжтой зураг, схем, даиграмм г. м  хэлбэрээр  хүргэх  хамгийн зөв гарц гэдэг нь  бидний үйл ажилагааны  явцаас харагдаж байлаа. Онцолвол: Цэцэрлэгийн нийт эцэг эхээс авсан судалгаанд оролцогчдын 20 гаруй хувь нь цэцэрлэгийн веб сайтнаас мэдээлэл авах боломжтой гэж хариулсан бол үлдсэн 80 орчим хувь нь  мэдээллийг хааяа авдаг тухай зарим нь сайтнаас мэдээлэл авах боломжгүй гэсэн хариултыг өгснөөс дүгнэлт хийж мэдээллийг зөвхөн сайтанд байршуулаад орхих биш хүртээмжтэй мэдээлэл авах боломжит бүх хэлбэр буюу олон төрлийн самбараар дамжуулах нь шилдэг арга гэж үзсэн юм.

              Иймээс манай хамт олон  Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр ”Үйлчилгээгээ өөрсдөө хяная” төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч МОНЭС –гаас  зарласан мэдээллийн ил тод “ойлгомжтой оновчтой илэрхийлсэн самбар”-ын  уралдаанд  санхүү төсвийн ил тод мэдээллийн “ Шилэн данс” самбарыг хийж оролцсон нь тэргүүн байр эзэлж  ил  тод байдлын самбарын зохиогчийн эрхийг авлаа. Тус шагналыг МОНЭС-ийн гүйцэтгэх захирал  хатагтай Эрдэнэчимэг гардуулж өгсөн нь байгууллагын мэдээлэл хэрхэн  ил тод байгаад  үнэлгээ өгч бидний ажлыг  баталгаажуулж өгөв.  

    C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image018                       C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image020

              Бид хүүхдийн төлөөх шийдвэр гаргах аливаа үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийг идэвхитэй оролцдог болгохын тулд оролцооны олон хэлбэрүүдийг сонгон хэрэглэж  хамтын  шийдвэр гаргадаг ба хэрэгжүүлэх арга замаа ч хамтран боловсруулдаг. Энэ нь  эцсийн үр дүнд сайнаар нөлөөлж хариуцлагаа ч хамтран үүрэлцэх  сайн засаглалын бодит жишээ болж өгдөг.

              Өдөрлөгт оролцогчид мэдээллийг цуглуулах явцад хаанаас ямар мэдээллийг авч болохыг мэдсэн нь цаашид идэвхитэй хэрэглэгч болоход  нь зөв чиглүүлэг болж өгөв.

       C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image022 “Сайхан санаа гэдэг бусдын сайн санааны үргэлжлэл байдаг”  учир оролцогчдын гаргасан  олон шинэлэг санаа , шүүмжийг  бид  бодит  ажил болгон  хэрэгжүүлэхээр ажлын төлөвлөгөөндөө  тусгадаг ажил хэрэгч сайхан  хандлага  тогтов.  Санал, Санаачлагыг хүлээж авахдаа хэрэгжүүлэх арга замтай нь хэрхэн тодорхойлсоныг чухалчилж үздэг нь бидний давуу тал болж буй төдийгүй үр дүнд ч сайнаар нөлөөлж эхэллээ.  

 

САЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ДЭМЖИГЧ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ  22 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  “ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН НЭЭЛТТЭЙ ЦЭЦЭРЛЭГ “ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2013.11.15

   ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЗОРИЛГО:

·         Сайн засаглал гэж юу вэ? Цэцэрлэгийн түвшинд хэрхэн ойлгох вэ?

·         Мэдээллийн нээлттэй ил тод байдал гэж юу вэ? Хэнд хэрэгтэй вэ?

·         Оролцоонд суурилах гэж юу вэ? Ямар ач холбогдолтой вэ? зэрэг сэдвээр энгийн хялбаршуулсан хэлбэрээр лекц зохион байгуулж эцэг эхчүүдэд ойлгуулах.

·         Мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хэрэглэгчдэд  хүртээмжтэй, үнэн зөв, энгийн ойлгомжтой зураг, схем, даиграмм г. м хэлбэрээр хэрхэн илэрхийлж болох тухай сайн туршлагаа хуваалцах, идэвхитэй оролцооны аргыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Оролцогчдын  хүрээ:

·         Цэцэрлэгийн  багш, ажилчид " хүн

·         13 бүлгийн эцэг эхийн төлөөлөл хүн

·         НБГ- ын  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  хэлтсээс 3 хүн Хэлтсийн дарга  Х. Чинтогтох, СӨБ-ын мэргэжилтэн З. Болормаа,  санхүүгийн  мэргэжилтэн Нямдорж

·         БЗД-ийн  Боловсролын хэлтсээс-3 хүн Хэлтсийн дарга  Ө. Алдармаа, СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Ц. Энхтуяа, Санхүү хариуцсан мэргэжилтэн  Одхүү

·         БЗД-ийн  төрийн сангийн хэлтсээс-2 хүн төсвийн  мэргэжилтэн Цацрал, Золоо

·          “Үйлчилгээгээ өөрсдөө хяная” төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын    төлөөлөл  - 3 хүн Азийн сангийн хөтөлбөрийн ажилтан Д.Даваадамдин, МОНЭС –гийн гүйцэтгэх захирал Эрдэнэчимэг,төслийн зохицуулагч Даваанамжил 

·         ЯХИС- гийн төслийн зохицуулагч Отгончимэг  

·         “Өсвөр үе” НӨҮГ –ын менежер Хулан , нягтлан бодогч   Цэцэгсүрэн,

·         Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн зарим цэцэрлэгийн  эрхлэгч,

·         БЗД-ийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нар нийт 150 орчим хүн хамрагдлаа. 

 Үзүүлэх ажлыг 3 ангиллаар зохион байгуулав. Үүнд:

1.    Цэцэрлэгийн багш ажилчдад

.        2.    Цэцэрлэгийн эцэг эхийн төлөөлөл,Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн   зарим цэцэрлэгийн  эрхлэгч нар
                                                

3.    БЗД-ийн цэцэрлэгүүдийн эрхлэгч, нягтлан бодогч нарт        

             “Оролцоонд суурилсан нээллтэй цэцэрлэг” аян 2013 оны 11сарын 5-аас 12 сарын 5  хүртэл үргэлжилж, аяны хүрээнд  www.kids22.mn  вэб хуудасны баяр, Нээлттэй  төсөвтэй цэцэрлэг “Шилэн данс” өдөрлөг,  Мэдээллийн самбарын шинэчлэл - сайн засаглалыг дэмжигч цэцэрлэг- үзүүлэх ажил, Эрүүл хүнс өдөрлөг, сургалтын орчинд эцэг эхийн  оролцоо, Эрүүл аюулгүй орчинд эцэг эхийн оролцоо зэрэг ажлууд хийгдлээ. Энэ аяны хүрээнд  зохион байгуулж байгаа эдгээр ажлуудын хамгийн чухал  нь цэцэрлэгийн сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх ажил юм.

              Дээрх ажлуудыг Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд  Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ц. Цэвэлмаа “ Сайн засаглалыг дэмжигч –оролцоонд суурилсан нээлттэй цэцэрлэг “,  мэдээллийн ил тод байдал сэдвээр илтгэл тавьж уг мэдээллээр тэдний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоо хамгийн чухлыг томъёолов.

Үзүүлэх ажлын зохион байгуулалт, арга хэлбэр нь тус цэцэрлэгийн менежментийн онцлогийг харуулсан болно.       

              Сайн туршлагыг дэлгэрүүлэхдээ оролцооны арга дээр тулгуурлан үзүүлэх ажилд оролцогчдыг өөрсдөөр нь мэдээллийг цуглуулуулж,  бусдад нь тухайн мэдээллийг солилцуулсан нь  сонирхол татсан идэвхитэй үйл ажиллагаа болж чадлаа.    

              Эцэг эхийн оролцоог идэвхижүүлэхэд мэдээллийн ил тод байдлыг бүрдүүлсэн орчин хамгийн чухал нь юм. Энэ ч  утгаараа мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан 4 төрлөөр мэдээллийг цэцэрлэгийн гарын авлага, орчны мэдээллийн самбар, бүлгийн мэдээллийн самбар, багш ажилчдтай хийх фокус  бүлгийн ярилцлага, веб сайт зэргээс цуглуулж , боловсруулах даалгавруудыг гүйцэтгэсэн нь мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хэрэглэгчдэд эцэг эхчүүдэд  хүртээмжтэй, үнэн зөв, энгийн ойлгомжтой зураг, схем, даиграмм г. м  хэлбэрээр  хүргэх  хамгийн зөв гарц гэдэг нь  бидний үйл ажилагааны  явцаас харагдаж байлаа. Онцолвол: Цэцэрлэгийн нийт эцэг эхээс авсан судалгаанд оролцогчдын 20 гаруй хувь нь цэцэрлэгийн веб сайтнаас мэдээлэл авах боломжтой гэж хариулсан бол үлдсэн 80 орчим хувь нь  мэдээллийг хааяа авдаг тухай зарим нь сайтнаас мэдээлэл авах боломжгүй гэсэн хариултыг өгснөөс дүгнэлт хийж мэдээллийг зөвхөн сайтанд байршуулаад орхих биш хүртээмжтэй мэдээлэл авах боломжит бүх хэлбэр буюу олон төрлийн самбараар дамжуулах нь шилдэг арга гэж үзсэн юм.

              Иймээс манай хамт олон  Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр ”Үйлчилгээгээ өөрсдөө хяная” төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч МОНЭС –гаас  зарласан мэдээллийн ил тод “ойлгомжтой оновчтой илэрхийлсэн самбар”-ын  уралдаанд  санхүү төсвийн ил тод мэдээллийн “ Шилэн данс” самбарыг хийж оролцсон нь тэргүүн байр эзэлж  ил  тод байдлын самбарын зохиогчийн эрхийг авлаа. Тус шагналыг МОНЭС-ийн гүйцэтгэх захирал  хатагтай Эрдэнэчимэг гардуулж өгсөн нь байгууллагын мэдээлэл хэрхэн  ил тод байгаад  үнэлгээ өгч бидний ажлыг  баталгаажуулж өгөв.  

                          

              Бид хүүхдийн төлөөх шийдвэр гаргах аливаа үйл ажиллагаанд эцэг эхчүүдийг идэвхитэй оролцдог болгохын тулд оролцооны олон хэлбэрүүдийг сонгон хэрэглэж  хамтын  шийдвэр гаргадаг ба хэрэгжүүлэх арга замаа ч хамтран боловсруулдаг. Энэ нь  эцсийн үр дүнд сайнаар нөлөөлж хариуцлагаа ч хамтран үүрэлцэх  сайн засаглалын бодит жишээ болж өгдөг.

              Өдөрлөгт оролцогчид мэдээллийг цуглуулах явцад хаанаас ямар мэдээллийг авч болохыг мэдсэн нь цаашид идэвхитэй хэрэглэгч болоход  нь зөв чиглүүлэг болж өгөв.

       C:UsersvamanjiAppDataLocalTempmsohtmlclip1clip_image022 “Сайхан санаа гэдэг бусдын сайн санааны үргэлжлэл байдаг”  учир оролцогчдын гаргасан  олон шинэлэг санаа , шүүмжийг  бид  бодит  ажил болгон  хэрэгжүүлэхээр ажлын төлөвлөгөөндөө  тусгадаг ажил хэрэгч сайхан  хандлага  тогтов.  Санал, Санаачлагыг хүлээж авахдаа хэрэгжүүлэх арга замтай нь хэрхэн тодорхойлсоныг чухалчилж үздэг нь бидний давуу тал болж буй төдийгүй үр дүнд ч сайнаар нөлөөлж эхэллээ.  


 БЗД-ийн  тэргүүний  22 дугаар цэцэрлэгийн менежментийн баг

  

 . Сэтгэгдэл бичих . Найздаа илгээх

Сэтгэгдлүүд

Бичлэг: 6 » Нийт: 20
Өмнөх | Дараагийн

Миний тухай

НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХОЛБОО

Сүүлийн бичлэгүүд

. МЕНЕЖМЕНТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?
. МАНЛАЙЛЛЫН ОНОЛ
. ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ
. Хэлэлцүүлэг
. Нийслэлийн цэцэрлэгийн удирдах ажилтны холбооноос зохион байгуулах ажлын чиглэл
. САЙН ТУРШЛАГА
. НИЙСЛЭЛИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ
. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ОНОЛ ХАНДЛАГА
. БИЧЭЭД УНШ
. ЦАГ БАГАДАХГҮЙ
. ШАЛТГААНЫГ НЬ ОЛ
. БЯЦХАН ЗӨВЛӨГӨӨ
. ХАЛДВАРТ ШАР!!!
. СУУЛГАЛТ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ
. ГАХАЙ ХАВДАР ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Холбоосууд

. Нүүр хуудас
. Танилцуулга
. Архив
. Email Me
. RSS тандагч
. EDUCATION
. Бага насны хүүхдийн хөгжил
. НБГазар
. БШУЯам

Найзууд
:-)
 
xaax